Spoločnosť ProRea Partners rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Blog

Názvoslovia - rodinný dom, miestnosť, obytná miestnosť, podlažie atď..

 • Projekty
 • Stavba
Názvoslovia - rodinný dom, miestnosť, obytná miestnosť, podlažie atď..

Základné pojmy v stavebníctve s ktorými sa stretnete pri rodinných domoch.

Rodinný dom – budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, môže mať najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie

Miestnosť – vnútorný priestor domu, ktorý je určený na dlhodobé užívanie

Obytná miestnosť – miestnosť, ktorá svojim stavebnotechnickým riešením a vybavením spĺňa podmienky na dlhodobé bývanie a spĺňa nasledujúce kritéria :

 • má priame denné osvetlenie
 • má priame alebo dostatočne účinné nepriame vetranie
 • má priame alebo dostatočne účinné nepriame vykurovanie
 • má dostatočnú tepelnú a akustickú ochranu stavebnými konštrukciami
 • najmenšia podlahová plocha je 8,0m², ak tvorí byt jediná obytná miestnosť, musí mať podlahovú plochu najmenej 16,0 m²

Svetlá výška obytných miestností musí byt najmenej 2400 mm, odporúča sa 2600 mm. Svetlá výška obytných miestností v podkroví musí byť najmenej 2300 mm, odporúča sa 2400 mm.

Podlažie – časť budovy vymedzená dvoma najbližšie nad sebou nasledujúcimi horizontálnymi deliacimi konštrukciami

Podzemné podlažie – každé podlažie, ktoré má úroveň podlahy alebo jej časti nižšie ako 800 mm pod najvyšším bodom priľahlého terénu v pásme širokom 5000 mm po obvode rodinného domu

Nadzemné podlažie – každé podlažie, pre ktoré neplatí definícia podzemného podlažia

Podkrovie – vnútorný priestor domu prístupný z posledného nadzemného podlažia vymedzený konštrukciou krovu a ďalšími stavebnými konštrukciami, určený je na účelové využitie, za podkrovie sa pritom považuje také podlažie, ktoré má aspoň nad tretinou podlahovej plochy šikmú konštrukciu krovu a ktorého zvislé obvodové steny nadväzujúce na šikmú strešnú, resp. stropnú konštrukciu nie sú vyššie ako polovica výšky bežného nadzemného podlažia domu

Povala – vnútorný priestor domu vymedzený strešnou konštrukciou, ktorý je prístupný obvykle z posledného nadzemného podlažia bez účelového využitia


Názvoslovia - úžitková, obytná, zastavaná plocha atď...

 • Projekty
 • Stavba
Názvoslovia - úžitková, obytná, zastavaná plocha atď...

V tomto článku si povieme čo znamenajú (resp. ako ich vypočítame) pojmy, ktoré sú často používané v projektoch resp. požadované stavebným úradom pri vybavovaní stavebného povolenia. 


Obytná plocha

Je súčet podlahových plôch všetkých obytných miestností v dome/byte.  Medzi obytné miestnosti sa považujú: obývacie izby, detské izby, spálne, pracovne, hoby miesnosti, hostovské izby atď...Medzi obytné miestnosti sa nepočíta príslušenstvo domu. 

Kuchyňa, ktorá má plochu viac ako 12m² sa považuje za obytnú miestnosť (ako v našom prípade), čiže sa započítava do obytnej plochy domu.

Užitková plocha

Súčet všetkých podlahových plôch domu /bytu/.  Ak chceme vypočitať pre užitkovú plochu pre celý dom tak spočítavame plochy miestností zo všetkých podlaží domu. V našom prípade je to súčet podlahových plôch miestností, ktoré sa nachádzajú na 1.NP a 2.NP.

Plochy spevnených plôch, balkónov, terás, markíz, prečnievajúcich strešných konštrukcií.... sa do úžitkovej plochy nepočítajú.  Pozor pri kúpe napr. bytu kde veľmi často do tejto plochy počítajú predajcovia aj tieto časti aby navýšili metráže nehnuteľnosti.

Príslušenstvo domu (bytu)

Vedľajšie miestnosti, ktoré plnia komunikačné, hospodárske funkcie alebo slúžia na osobnú hygienu.

Do tochto zoznamu miestností patria predsiene, chodby, komory, schodiska, technickej miestnosti, WC a kúpeľne na 1.NP a kúpeľne a chodby na 2.NP.

Zastavaná plocha

Zastavaná plocha je plocha podlažia (prízemia), resp. plocha stavby ktorá je v kontakte s terénom. Pozor do zastavanej plochy domu sa počíta aj kolmý priemet dalších podlaži ak su odlšné oproti prízemiu. 

Plochy spevnených plôch, balkónov, terás, markíz, prečnievajúcich strešných konštrukcií.... sa do zastavanej plochy nepočítajú. 

Koeficient zastavania

Je to pomer medzi zastavanou plochou a plochou parcely.Tento koeficient väčšinou určuje uzemný plán obce.

Rodinné domy mavajú koeficient zastavania, resp. index zastavaných plôch v rozmedzí 0,2 až 0,5 (20% až 50%). Štandartne je to okolo 25% .

Koeficient voľných plôch

Udáva pomer voľnej plochy k celkovej ploche pozemku, je opakom koeficientu zastavania.

Koeficient spevnených plôch

Tento index predstavuje pomer medzi  plochou spevnených plôch a plochou pozemku.

V našom prípade sa za spevnené plochy považujú odkvapové chodníky, terasa, prístupový chodník, exteriérové schodisko a plocha na parkovanie auta.

Koeficient zelene

Udáva sa v percentách a určuje veľkosť vegetačných zelených plôch na teréne k celkovej ploche pozemku. Do týchto plôch sa nezapočítavajú plochy zelených striech.

Uličná čiara

Je záväzná čiara, ktorá vymedzuje verejný uličný priestor, pričom je možné od nej ustúpiť do hĺbky zástavby a nesmie sa prekročiť /okrem architektonických prvkov, napr. balkón/, ak to v danej lokalite povoľuje územný plán.

Stavebná čiara

Je záväzná čiara, ktorá vymedzuje hranicu umiestnenia objektu v súvislosti s verejným priestorom. Je možné od nej ustúpiť smerom dovnútra pozemku a nie je ju možné prekročiť smerom k ulici /okrem architektonických prvkov, napr. balkón/. Polohu stavebnej čiary ako aj povolený rozsah ustúpenia smerom dovnútra pozemku určuje územný plán

 Blog / Názvoslovia - úžitková, obytná, zastavaná plocha atď... - foto
 Blog / Názvoslovia - úžitková, obytná, zastavaná plocha atď... - foto
 Blog / Názvoslovia - úžitková, obytná, zastavaná plocha atď... - foto
 Blog / Názvoslovia - úžitková, obytná, zastavaná plocha atď... - foto
 Blog / Názvoslovia - úžitková, obytná, zastavaná plocha atď... - foto
 Blog / Názvoslovia - úžitková, obytná, zastavaná plocha atď... - foto
 Blog / Názvoslovia - úžitková, obytná, zastavaná plocha atď... - foto

Katalógový alebo individuálny projekt rodinného domu?

 • Projekty
 • Stavba
Katalógový alebo individuálny projekt rodinného domu?

Konečne prišiel čas si postaviť vlastný dom, ale neviete sa rozhodnúť či si vybrať katalógový alebo individuálny projekt rodinného domu? Týmto článkom Vám chceme popísať jednotlivé výhody a nevýhody týchto druhov projektov.

Katalógový (typový) projekt

Katalógový projekt je projekt, ktorý je už vypracovaný čiže tvar domu aj dispozícia sú dané. Katalógový projekt domu si môžete nájsť na internetových stránkach kde sa tieto projekty predávajú, alebo si kúpite v papierovej forme katalóg rodinných domov.

Výhody:

 • V terajšej dobe je množstvo firiem ktoré zabezpečujú typové tzv. katalógové projekty.  Mate možnosť vyberať z veľkej ponuky projektov, ktoré sú spracované pre rôzne situácie (rôzna orientácia,  dom pre úzky či široký pozemok, poschodové alebo prízemné rodinné domy, šikmá alebo plochá strecha atď.). 
 • Benefit katalógového projektu je že projekt, ktorý si vyberiete je takmer ihneď k dispozícii. Štandardne je to do 14 dní. Dlhšia doba je iba v prípade keď sa jedná o novinku, alebo ak si vyžiadate zmeny v projekte.
 • Ďalšia výhoda je  že si vyberiete dispozíciu domu ktorá Vám vyhovuje a hneď vidíte ako bude Váš dom vyzerať Projekty sú spracované pre realizáciu stavby s obsahom potrebným pre vybavenie stavebného povolenia (okrem osadenia a prípojok).  
 • V dnešnej dobe je určite hlavným lákadlom cena projektu ktorá je nižšia voči individuálnym projektom.

Nevýhody:

 • V uvádzanej cene za projekt štandardne neje zahrnuté osadenie stavby + prípojky. Čiže k cene si môžete pripočítať cca 500 EUR.
 • Každá zmena sa platí. Keďže je projekt spracovaný tak každá zmena môže stať ďalšie priplatenie. Cena zmien závisí od rozsahu. Ak pôjde o posunutie priečok tak cena zmeny môže byť do 200 EUR, ale ak pôjde o posun nosných stien tak cena sa vyšplhá podstatne vyššie. Pri týchto zmenách upozorňujeme aby ste upravili aj profesie na ktoré ma zmena vplyv.  Aby ste nezistili že pri výstavbe nevyhovuje nosník lebo sa nepočítalo s predlžením domu, alebo že je potrebné viac podlahového vykurovania či dokonca že navrhnutý kotol neje postačujúci. Ohľadne toho sa vždy radšej poinformujte u predajcu, lebo ušetrený doplatok za profesie cca 400-700 EUR môže Vás neskôr stáť podstatne viac.
 • v katalógových projektoch sa pri navrhovaní základov počíta s určitou únosnosťou zeminy, ktorá nemusí vyhovovať Vášmu pozemku. Problém nastáva v prípade že mate menej únosnú zeminu
 • kedy bol projekt spracovaný? Stalo sa nám viackrát pri nacenovaní katalógového projektu, že projekt bol predaný napr. v roku 2013 ale vypracovaný bol 2003. Daný projekt nespĺňal ani minimálne legislatívne podmienky, tepelnotechnické či hygienické atď.. Pri kúpe sa určite pýtajte na dobu spracovania projektu resp. či je aktualizovaný a prispôsobený terajším podmienkam a normam. 
 • Váš dom neje jedinečný. Môže sa kľudne stať že Váš sused bude mat ten istý dom. Prie niekoho to nieje problém, niekomu to môže vadiť. 
 • Tak ako sme uvádzali výhodu, že je veľký výber projektov je nutné taktiež povedať, že veľká časť projektov je spracovaná pre ideálne podmienky (veľký pozemok, rovinatý terén, atď..) Napr. aj pri menšom svahovaní Vášho pozemku sa môžu meniť Vaše základy, čo ma vplyv na celkovú cenu domu.

Individuálny projekt (projekt na mieru)

Individuálny projekt je projekt, ktorý vypracovaný na základe Vašich požiadaviek a potrieb.

Výhody:

 • Projekt je stavaný presne pre Vás. Prispôsobené sú veľkosti miestnosti a aj ich počet. Taktiež si sami zvolíte či chcete podlahové vykurovanie, alebo radiátory, kotol, alebo tepelné čerpadlo, rekuperáciu áno alebo nie, budete mať bidet, dve sprchy alebo iba vanu, počet izieb atď..
 • Nemusíte hľadať a vyberať z XY množstva pôdorysov. Je niekedy veľmi únavne vyberať z toľkých možnosti a to hlavne v prípade ked v každom sa Vám páči istá časť domu.  
 • Osadenie je súčasťou projektu. Dom je prispôsobený Vášmu pozemku a situácia , osadenie a prípojky sú už v cene projektu.
 • Váš projekt je jedinečný. 
 • Prispôsobená cena realizácie. Pri individuálnom projekte sa dá počas projektu regulovať cena Vášho domu  zmenou materiálov, technológie, rozmermi domu a pod..

Nevýhody:

 • Hlavnou nevýhodu je určite cena ak to porovnáme voči cene katalógovému projektu. 
 • Doba za ktorú sa projekt spracuje je dlhšia. Štandardne je doba spracovania projektovej dokumentácie cca 3 mesiace.
 • Neje zaručené či sa s vybraným projektantom/ architektom dopracujte k dizajnu domu ktorý ste požadovali resp. si predstavovali.

Záver

Ak Vám vyhovuje katalógový projekt bez dodatočných zmien a poradili ste sa s odborníkom že je vhodný aj na Váš pozemok (orientácia na svetové strany, zakladanie, rozmery, atď.), tak nemáte čo rozmýšľať a vyberte si ho. Projekt mate takmer hneď hotový a za nižšiu sumu. Upozorňujeme ešte aby ste pripočítali k cene projektu osadenie/prípojky a pýtali sa či spĺňa legislatívne podmienky ktoré sú platné v SR. V prípade že Vám dom už úplne nevyhovuje a sú potrebné ďalšie zmeny, poprípade mate atypický rozmer, či situáciu voči susedom, alebo chcete jedinečný dom tak potom vhodná voľba pre Vás je individuálny projekt rodinného domu. Síce bude drahší(voči katalogovému bez zmien),  ale zohľadňuje všetky Vaše požiadavky a možnosti. 

Pri oboch typoch projektov platí aby ste dôsledne vyberali projekčnú firmu/ ateliér, lebo tvoríte bývanie na dlhú časť života, nie jeden deň. Väčšinou nejde o malú investíciu a kvalitný projekt Vám dokáže ušetriť nielej financie, ale aj množstvo starosti. Pri rozhodovaní na základe ceny myslíte na fakt, že cena projektu je takmer zanedbateľná k celkovej cene stavby.  

ProRea Partners Team 


Dispozície serialových bytov

 • Zaujímavosti
Dispozície serialových bytov

Pôdorysy bytov a domov zo známych seriálov

Ak mate radi seriály, tak ste určite ste videli niektorý zo seriálov ako su Dexter, Simpsonovci, Priatelia, Dva a pol chlapa, alebo Ako som spoznal Vašu mamu. Veľké časti deja týchto jednotlivých seriálov sa odohrávajú v priestoroch, ktoré sú typické pre seriál a sprevádzajú seriál počas všetkých sérii. Teraz si môžete pozrieť niektoré z nich.

ProRea Partners Team

 Blog / Dispozície serialových bytov - foto
 Blog / Dispozície serialových bytov - foto
 Blog / Dispozície serialových bytov - foto
 Blog / Dispozície serialových bytov - foto
 Blog / Dispozície serialových bytov - foto
 Blog / Dispozície serialových bytov - foto
 Blog / Dispozície serialových bytov - foto
 Blog / Dispozície serialových bytov - foto

Jeddah /Saudská Arábia/

 • Zaujímavosti
Jeddah /Saudská Arábia/

Miesto: Jeddah / Saudská Arábia/
Architekt: Urban Arts Projects (UAP)
Výmera projektu: 500 m2

Pobrežný 60 metrov vysoký maják, ktorý sa nachádza v meste Jeddah (Saudská Arábia) bol navrhnutý v architektonickom štúdiu Urban Arts Projects (UAP). Projekt je navrhnutý ako súčasná predstava majáku, teda kombinácia miestnej kultúry, dávnych arabských tradícii, morského života a moderných architektonických detailov.

Zdroj: UAP

ProRea Partners Team

 Blog / Jeddah /Saudská Arábia/ - foto
 Blog / Jeddah /Saudská Arábia/ - foto
 Blog / Jeddah /Saudská Arábia/ - foto
 Blog / Jeddah /Saudská Arábia/ - foto